Handleiding

Handleiding

Bestaande pagina's wijzigen

Klik op het potloodje () rechtsboven het tekstvak dat je wilt wijzigen. Het blauwe vlak dat daarna verschijnt bevat een aantal mogelijkheiden om tekst op te maken en opmaak toe te voegen. Hier een korte toelichting op de iconen.


Gebruik deze eerste lijst om semantiek aan de tekst toe te voegen. Om bv. een kopje aan te maken selecteert u de tekst die je als kopje (heading) wilt gebruiken en selecteert naar gelang de belangrijkheid van de kop "heading 1" t/m "heading 6". Een paragraaf wordt meestal automatisch al gemarkeerd met "normal" of "paragraaf", dus daar hoeft u niets aan te doen.

Gebruik deze lijst bij voorkeur niet. Dit komt over het algemeen de consistente stijl van de website niet ten goede. Gebruik liever de eerste lijst.

Gebruik deze lijst bij voorkeur niet. Dit komt over het algemeen de consistente stijl van de website niet ten goede. Gebruik liever de eerste lijst.

Eventueel kunt u, na het selecteren van de tekst, de tekstkleur hiermee aanpassen.


Hiermee maakt u een hyperlink aan. Schrijft u eerst de tekst die de hyperlink omschrijft, selecteer vervolgens de tekst en klik dan op deze button. Typ dan het webadres waar de hyperlink naar moet verwijzen. Deze begint altijd met http://. Dus niet beginnen met www. Om een link te maken naar uw e-mailadres vult u hier echter (zonder http://) iets soortgelijks in: mailto:uwnaam@uwdomein.nl.


Hiermee verwijdert u een hyperlink zonder de tekst te hoeven verwijderen.


Hiermee voegt u een tabel in. Wanneer u een table gebruikt om elementen op de pagina juist te kunnen positioneren zet dan de "Border thickness" op 0.


Hiermee kunt u plaatjes uploaden naar de server en vervolgens invoegen in het tekstvak. In het popup scherm kiest u de foto van uw lokale harde schijf middels de "Browse..." knop en klikt vervolgens op "Upload". Alvorens u de foto upload dient u het bestand in het juiste formaat opgeslagen te hebben. Dit betekent voor foto's in JPG formaat en voor diagrammen en illustraties meestal in GIF formaat (tenzij er veel foto elementen in voorkomen). De foto dient max 100 kb groot te zijn en al de goede afmetingen te hebben voordat u deze upload. Het resizen (vergroten/verkleinen) van het plaatje binnen de teksteditor of de popup (bij "Dimensions")
wordt afgeraden. In de popup kunt u verder bij "Properties" nog een alternatieve tekst ("Alt") opgeven. Deze wordt weergegeven wanneer het plaatje niet geladen kan worden. Ook kunt u een "Title" opgeven. Deze wordt zichtbaar als u met de muis over het plaatje een gaat.

Pagina's toevoegen

 1. Klik na het inloggen op de "admin pagina's" link in het menu.
 2. Klik onderaan op "nieuwe pagina toevoegen"
 3. Vul in het volgende scherm de volgende velden in:
  1. Paginanaam. Dit is de naam van het menu item van de pagina
  2. Moeder pagina (parent). Dit is de naam van de pagina onder welk menu de pagina hoort. Wanneer de pagina in het hoofdmenu tercht moet komen kiest u "Root niveau".
  3. Het is belangrijk dat u bij "Module toevoegen" tenminste 1 module toevoegt anders is er niets zichtbaar op de pagina en kunt u ook geen tekst toevoegen. Om tekst en plaatjes toe te kunnen voegen op de pagina kiest u eerst uit de dropdownlist de module "Text (richttext + images)". Kies een naam voor de module op de pagina en druk vervolgens op de knop "Toevoegen aan 'Modules organiseren' hieronder".
 4. De overige velden zijn optioneel en hoeft u niet te gebruiken als u de functie ervan niet weet.
 5. Druk tot slot onderaan op "wijzigingen opslaan"

Tekst kopieren uit Microsoft Word

U kunt direct tekst uit Microsoft Word kopieren en plakken in het tekstvak. Dit is echter niet optimaal omdat er daarmee een hoop ongewenste (onzichtbare) opmaak mee wordt gekopieerd en de huisstijl van de website wordt overschreven. Om dit te voorkomen selecteert u na het plakken de tekst en drukt u op het gummetje (). De meeste opmaak wordt dan verwijderd/ opgeschoond. U moet dan wel weer wat stijlkenmerken zoals "headings", vet en cursief aanbrengen in uw tekst.